Rouw

De tijd heelt geen wonden, wel de zorg die je eraan besteed.

Rouw is geen ziekte, het is een normale aanpassing aan verlies. Dit is niet beperkt tot het verlies van een persoon, maar kan ook je relatie, gezondheid of een andere ingrijpende gebeurtenis betreffen waarin je met verlies te maken krijgt. Dan verandert naar je gevoel veel in je leven. Je staat voor de taak om je leven, je heden en je toekomst aan te passen aan de nieuwe situatie. De tijd heelt geen wonden. Het is belangrijk om het verlies goed te verzorgen. De emotionele wond heelt door de zorg die je eraan besteed.

Veel mensen, ook hulpverleners, blokkeren wanneer een dierbare overlijdt of iemand in hun omgeving een sterfgeval meemaakt. Veel mensen ervaren de dood als eng, ook kinderen. Veel mensen weten niet dat de angst voor de dood aangeleerd gedrag is. Kinderen ontwikkelen angst door bange reacties die ze bij volwassenen zien en wanneer iemand sterft. Mensen zijn bang voor dingen die ze niet weten. De angst kan worden weg genomen door er over te praten, leren en/of lezen. Neerslachtige gevoelens kunnen geduid worden als een depressie, maar kan ook (groot) verdriet zijn, wat heel normaal is in de situatie. Het bewijst dat u een evenwichtig persoon bent die in staat is liefde te geven en te ontvangen.

Het kan prettig zijn om hierover te praten. Ik kan het verdriet niet van je weg nemen, maar kan er wel samen naar kijken. Je in je kracht zetten om het verlies te dragen. Ik geloof in de kracht die je zelf hebt, of deze weer te hervinden. Dit kunnen we samen aangaan in je eigen tempo en op een plaats die voor jou prettig aanvoelt. Dit kan thuis, in een praktijkruimte, in het bos of een andere plek die goed voelt. Door in gesprek te komen over bijvoorbeeld de betekenis van het verlies, de impact, het ordenen van gebeurtenissen en het onderzoeken wat nodig is om verder te gaan met het verlies in je leven.